Inspirujący Kurs Filmowy

Program Inspirującego Kursu Filmowego przygotowany przez Personality Improvement Institute odpowiada na wyzwania stawiane przed współczesnymi firmami i ludźmi, którym co kilka lat zmieniają się warunki pracy i życia prywatnego.

Program ten daje wiele korzyści osobom prywatnym i wpływa dodatnio na funkcjonowanie firm. Jego realizacja przyczynia się do ograniczenia absencji oraz fluktuacji kadry menadżerskiej.

Pomaga w wykształceniu zachowań innowacyjnych, umiejętności świadomego organizowania czasu pracy, radzenia sobie ze stresem i tolerancji na zmiany. Uczy podejmowania decyzji, planowania oraz kształci kompetencje miękkie pracowników i ich umiejętności komunikacyjne. Skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.
www_inspirujacy_kurs

W PROGRAMIE:

Pobierz Folder Kursu w wersji PDF

Rekomendacje aktorów

Projekt realizowany przy współpracy z:

logo pii-300x100

www.pii.com.pl

Wszelkich informacji udziela:

Bogusia Sławińska

Event Manager
boguslawa.slawinska@multikinomedia.pl
tel. +48 513 111 868